Κέντρο                          
      Βυζαντινών                        
  Ερευνών                         
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                 

 

 
   50  χρόνια  ΚΒΕ    1966 - 2016

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Το «Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών» ιδρύθηκε το 1966 με πρωτοβουλία καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (Β.Δ. 413/1966, ΦΕΚ 106 Τ.Α.).

Σκοπός του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών είναι η έρευνα της Βυζαντινής Ιστορίας, Φιλολογίας, Θεολογίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, όπως και του Βυζαντινού Δικαίου, και περιλαμβάνει πέντε αντίστοιχα στις παραπάνω ειδικότητες ερευνητικά τμήματα, που επιδιώκουν την ανάπτυξη ερευνητικού οργανισμού με σκοπό τη μελέτη και προβολή του Βυζαντινού Πολιτισμού. Στους σκοπούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται και η εξειδίκευση επιστημόνων ημεδαπών και αλλοδαπών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως και η κατάρτιση ειδικών ερευνητών.

Σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα, το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών πραγματοποιεί τους σκοπούς του με την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών φροντιστηριακών μαθημάτων, τη δημοσίευση των πορισμάτων των ερευνών, τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, με επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια, με την οργάνωση βιβλιοθήκης που εξυπηρετεί τους ειδικούς ερευνητικούς σκοπούς του Κέντρου και με την έκδοση θεμελιωδών συλλογικών έργων, μεμονωμένων πραγματειών και την έκδοση ειδικού περιοδικού οργάνου (Βυζαντινά).

Ειδική έκδοση του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών :

"Τέσσερις δεκαετίες ερευνητικής προσφοράς
του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών 1966-2006"

Πλήρες κείμενο 176 σελίδων σε PDF.

  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης

 

Επικαιρότητα

Θερινό σεμινάριο
Παλαιογραφίας
(Ανακοίνωση-Πρόσκληση)

Αναγόρευση του
Paolo Odorico
σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο
του ΚΒΕ

Αναγόρευση του
Bernard Flusin
σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο
του ΚΒΕ

Ανακοίνωση σεμιναρίων ΚΒΕ
2016 - 2017

Αίτηση εγγραφής
σεμιναρίων ΚΒΕ 2016 - 2017

Νέα έκδοση του ΚΒΕ:
«Βυζάντιο 13ος αιώνας»

Παραλαβή βεβαιώσεων
κύκλου ομιλιών 2015-16

Ανακοίνωση
για πιστοποιητικά 2015-16

Το ΚΒΕ στη 13η Διεθνή
Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση του Λεξικού
Βυζαντινής Ορολογίας
στη 13η ΔΕΒ

Νέα έκδοση του ΚΒΕ.
Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας

Διάλεξη της καθηγήτριας
Julia Valeva

Αναγόρευση του
Θεοχάρη Δετοράκη
σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο
του ΚΒΕ

Πρόγραμμα επιμόρφωσης
για το
Οικουμενικό Πατριαρχείο

Αφίσα

Kύκλος ομιλιών
«Βυζαντινή και Οθωμανική Θεσσαλονίκη (4ος-18ος αι.)»
Αφίσα

Ανακοίνωση για
πιστοποιητικά
σεμιναρίων 2014-15

Το ΚΒΕ στη
12η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
7-10 Μαΐου 2015

Παρουσίαση
των νέων εκδόσεων του ΚΒΕ

Πρόσκληση για υποβολή
άρθρων στα «Βυζαντινά»

Αναγόρευση του
Αlbrecht Berger
σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο
του ΚΒΕ

Παρουσίαση του Τόμου
προς τιμή του Καθηγητή
κ. Ευάγγελου Χρυσού,
Αντεπιστέλλοντος Εταίρου
του ΚΒΕ

Έναρξη κύκλου σεμιναρίων
Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Β' ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ
Ημερίδα επιστημονικού
διαλόγου για τη
Βυζαντινή Λογοτεχνία

Έναρξη κύκλου σεμιναρίων
Βυζαντινής Θεολογίας

Έναρξη κύκλου σεμιναρίων
Βυζαντινής Ιστορίας

Αναγόρευση του
Ljubomir Maksimović
σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο
του ΚΒΕ
15 Οκτωβρίου 2014

Σχετική δημοσίευση στην Real.gr

Συμμετοχή του ΚΒΕ στην
66η Διεθνή Έκθεση βιβλίου
Φραγκφούρτης
(8-12 Οκτωβρίου 2014)

Ανακοίνωση για πιστοποιητικά
σεμιναρίων 2013-14


Διεθνές Συνέδριο
( 26-29.6.2014 ) :
« Η Αρχαία Χριστιανική Γραμματεία και τα Χριστιανικά Απόκρυφα »  

Αφίσα


Αναγόρευση του
Ευάγγελου Χρυσού
σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο
του ΚΒΕ
4 Ιουνίου 2014


Τα Αποτυπώματα ταξιδεύουν

11η Διεθνής Έκθεση
Βιβλίου Θεσσαλονίκης


Αναγόρευση της
Dame Averil Cameron
σε Αντεπιστέλλοντα Εταίρο
του ΚΒΕ
12 Μαρτίου 2014

Το περιοδικό ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή

Εκπτώσεις στα βιβλία του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών για τους πανεπιστημιακούς