Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

Ι. Τμήμα Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
Διευθυντής : Ηλίας Ταξίδης
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
τηλ : 2310-992015

ΙΙ. Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας
Διευθύντρια : Πολύμνια Κατσώνη
Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
τηλ : 2310-992022

III. Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας
Διευθυντής : Χρήστος Αραμπατζής
Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής
τηλ : 2310-992025

IV. Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης
Διευθυντής : Αθανάσιος Σέμογλου
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
τηλ : 2310-992032

V. Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου
Διευθύντρια : Δάφνη Παπαδάτου
Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής
τηλ : 2310-992011


 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης