Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

 

 

 

Το ΚΒΕ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, το οποίο ανέλαβε με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής στην 66η ΔΕΒΦ, απέστειλε τις εκδόσεις του των τελευταίων τριών ετών (2012-2014) προκειμένου να εκτεθούν στο Ελληνικό Περίπτερο.

 

 

 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης