Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

ΠΑΛΑΙΑ   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Τα Βυζαντινά Ομιλιάρια Ι και ΙΙ
Επιστ.Υπεύθυνος : Βασίλης Κατσαρός
Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας

 

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Ανασκαφή Βασιλικής Επισκόπου Σωφρονίου στη Νικήτη Χαλκιδικής
Eπιστ. Yπεύθυνος: Ν. Νικονάνος

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Εικονογραφημένα Χειρόγραφα του Αγίου 'Ορους
Eπιστ. Yπεύθυνος: Σ. Καδάς

Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

ΤΜΗΜΑ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ

Ευρετήριο των Βασιλικών ( Index Basilicorum)
    Επιστ. Υπεύθυνος : Δέσποινα Τσούρκα -
                     Παπαστάθη

Βιβλιογραφία Βυζαντινού Δικαίου
     Επιστ. Υπεύθυνος : Δάφνη Παπαδάτου
Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  BYZANTIUM  -   early  ISLAM

 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης