Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό 'Ετος 2016-17 είναι το ακόλουθο:

- Τμήμα Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας

- Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας

- Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας

- Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης

- Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου

 

 

 

 

 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης