Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών στεγάζεται από το 1998  στο νεοκλασικό διατηρητέο κτήριο «Μέλισσα»

Διεύθυνση :  

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Βασ. Όλγας 36
546 41 Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομική διεύθυνση :

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 530  Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Γραμματεία :

e-mail: info@kbe.auth.gr , τηλ. : 2310-992002, 992003
Fax : 2310-992004

Βιβλιοθήκη :

e-mail: lib@kbe.auth.gr, τηλ: 2310-992005

webmaster: tervis@kbe.auth.gr, τηλ:2310-992034

Οδικός χάρτης 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης