Κέντρο
      Βυζαντινών
  Ερευνών
Αριστοτέλειο
 Πανεπιστήμιο
  Θεσσαλονίκης

                                        

 

 

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  2010

20 Οκτωβρίου 2010

Τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Diether Roderich Reinsch
σε αντεπιστέλλοντα εταίρο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών

6 Μαϊου 2010

Διάλεξη του Srdan Sarkic, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Novi Sad με θέμα: " Παρατηρήσεις πάνω στην πρόσληψη του Βυζαντινού Δικαίου στη Μεσαιωνική Σερβία "

27 Φεβρουαρίου 2010, Δημοτικό Θέατρο Επανομής

Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή Θεοχάρη Παζαρά
Ανασκαφικές 'Ερευνες στην περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης. Το νεκροταφείο στο Λιμόρι και η παλαιοχριστιανική βασιλική στο Μπγιαδούδι, Θεσσαλονίκη 2009

 

 

 

 

                  © Copyright 2011 Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Α.Π.Θ.
webmaster: Δρ. Φώτης Σ. Τερβισίδης