Εκδόσεις

Οι εκδόσεις του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ πωλούνται στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (Τσιμισκή 11, 
Θεσσαλονίκη), καθώς και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.

Αναλυτική κατάσταση των εκδόσεων:

- ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ [τ. 1-20 , τ. 21-29, τ. 30 (2010), τ. 31 (2011), τ. 32 (2012), τ. 33 (2013-2014), τ. 34 (2015-2016), τ. 35 (2017)]
 (Επιστημονικό όργανο του Κέντρου Βυζαντινών  Ερευνών ΑΠΘ)

- Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες

- Μεταβυζαντινά Κείμενα και Μελέτες

- Βυζαντινά Μνημεία

- Μεταβυζαντινά Μνημεία

- Θεσσαλονικείς Βυζαντινοί Συγγραφείς

- Μνημεία Βυζαντινών Οικισμών

- Ποικίλα