Διοικητικό Συμβούλιο

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για μια διετία. Το Δ.Σ. για τη διετία 2018-2020 συγκροτήθηκε, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ  (αριθμ. συνεδρίασης 2962/6 και 9.7.2018) η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 500/06.09.2018 τ. ΥΟΔΔ, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου
καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας                
e-mail: konchris@past.auth.gr 

 

Τακτικά μέλη

Ναταλία Πούλου
καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
e-mail: npoulou@hist.auth.gr

Μαρία Αρακαδάκη
αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
e-mail: mararak@arch.auth.gr

Ηλίας Ταξίδης
αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας
e-mail: itaxidis@lit.auth.gr

Σοφία Τζωρτζακάκη - Τζαρίδου
επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Νομικής
e-mail: tzar1@otenet.gr

Αναπληρωματικά μέλη

Ηλίας Ευαγγέλου
αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Θεολογίας
e-mail: iliasev@theo.auth.gr

Μελίνα Παϊσίδου
αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
e-mail: mpaisidou@hist.auth.gr

Ελισάβετ Χατζηαντωνίου
επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
e-mail: ehatzian@hist.auth.gr

Μαρία Αυγερινού - Τζιώγα
επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
e-mail: avgi@lit.auth.gr

Δάφνη Παπαδάτου
επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Νομικής
e-mail: laurel@law.auth.gr