Βιβλιοθήκη

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών διαθέτει μία ειδική βιβλιοθήκη, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των εκπονούμενων στο Κέντρο ερευνητικών έργων, όσο και εκείνες εξωτερικών ερευνητών που μελετούν θέματα σχετικά με τις βυζαντινές σπουδές. 
Στη συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται περίπου 40.000 τόμοι και 300 σειρές περιοδικών, που καλύπτουν τους κλάδους της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, του Βυζαντινού Δικαίου, της Βυζαντινής Θεολογίας, της Βυζαντινής Ιστορίας και της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας. Η βιβλιοθήκη είναι μία από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις βυζαντινών κειμένων, ενώ, παράλληλα, συγκεντρώνει μια από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα συλλογές μελετών σχετικών με τα ψηφιδωτά δάπεδα της ύστερης αρχαιότητας και τα βυζαντινά χειρόγραφα.Τα βιβλία που εισήχθησαν στη βιβλιοθήκη μετά το 1990 βρίσκονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ΑΠΘ. Στη βιβλιοθήκη του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ μπορούν να μελετήσουν στο πλαίσιο της έρευνάς τους μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδάκτορες, υπότροφοι και ειδικοί ερευνητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 η Βιβλιοθήκη του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ θα είναι ανοιχτή για τους αναγνώστες κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (ώρες 9:30 - 14:30).

Ηλεκτρονικός κατάλογος Α.Π.Θ  (OPAC)

Περιοδικό ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ σε ηλεκτρονική έκδοση

Τίτλοι περιοδικών Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών

Βιβλιογραφία για τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

Tηλ: +30 2310 992005